AKTUALITY - Pracovné miesta

Ponuka práceŠpeciálny pedagóg do oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine v CPPPaP Bratislava V

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga do oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine.

Jedná sa o 75 % úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo.

Predpokladaný termín nástupu:

15.11.2018, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte na adresu:

CPPPaP, Švabinského 7, 851 01 Bratislava, obálku označte „Konkurz“

alebo na mail:

cpppap.director@gmail.com;   cpppp.alena.majerova@gmail.com .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka CPPPaP Bratislava V.;  mobil: 0911411963;

Ing. Alena Majerová, personalistka;  tel: 02/48208118

_____________________________________________________________________________

CPPPaP Bratislava V zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste

 

sociálno - administratívny zamestnanec prijímacej kancelárie.

 

Dátum predpokladaného nástupu: 15. 3. 2019,  prípadne podľa dohody

Druh úväzku: plný pracovný úväzok s perspektívou trvalého pracovného pomeru

 

Kvalifikačné predpoklady:    ÚSV/ VŠ sociálna práca

 

Odmeňovanie: zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste:

- PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka, 0911 411 963

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s motivačným listom, profesijným životopisom, osobným dotazníkom a súhlasom o spracovaní osobných údajov zasielajte na adresu:

PhDr. Miloslava Fellegiová, CPPPaP, Švabinského 3352/7, 851 01 Bratislava alebo mailom fellegiova@cpppapba5.sk do 1.3.2019.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2015 Jobintegra, n.o.
Top