KONTAKT

Žiadosti o odborné  vyšetrenia, objednávanie klientov, informácie o odborných službách

Prijímacia kancelária

Jana LINTNEROVÁ

            administratívno- sociálna pracovníčka

       telefón: 02/ 482 081 11

E-mail:   info@cpppapba5.sk

Pondelok :   8.00 – 15.30

Utorok     :   8.00 – 15.30

Streda      :   8.00 – 16.00

Štvrtok     :   8.00 – 15.30

Piatok       :   8.00 – 14.00

( Prestávka :  12.00 -13.00 hod. )

Odborní zamestnanci

Meno a priezvisko Zaradenie Telefonický kontakt E-mail
Miloslava Fellegiová, PhDr. riaditeľka
psychológ
02/48208132 0911411963

fellegiova@cpppapba5.sk,
cpppap.director@gmail.com

Daša Chrastová, PaedDr. zástupca štatutára
vedúca oddelenia - špeciálny pedagóg
02/48208128 chrastova@cpppapba5.sk
Andrea Janotková, Mgr. vedúca oddelenia - vedenie koordinátorov prevencie ZŠ, psychológ 02/48208112 janotkova@cpppapba5.sk
Petra Dvorecká, PaedDr. vedenie školských špeciálnych pedagógov - špeciálny pedagóg 02/48208124 dvorecka@cpppapba5.sk
Tatiana Čorbová, Mgr. psychológ 02/48208114 prevencia5@gmail.com
Tatiana Čupková, Mgr. psychológ - vedenie vých. poradcov ZŠ 02/48208133 cupkova@cpppapba5.sk
Antónia Dekanová, Mgr. psychológ 02/48208129 dekanova@cpppapba5.sk

Bianca Hudzovičová,Mg.

psychológ 02/48208118  
Oľga Kapcárová, Mgr. psychológ 02/48208130 kapcarova@cpppapba5.sk
Martina Švoňavcová, Mgr. špeciálny pedagóg    
Zuzana Strmeňová,Mgr. psychológ 02/48208110  
  psychológ    
Mária Koščová, PaedDr. špeciálny pedagóg 02/48208131 koscova@cpppapba5.sk
Marta Krchňavá, PhDr. psychológ 02/48208123 krchnava@cpppapba5.sk
Kornélia Kurilová, PhDr. psychológ, vedenie výchovných poradcov SŠ 02/48208127 kurilova@cpppapba5.sk
Michaela Martonová, Mgr. liečebný pedagóg 02/48208115 martonova@cpppapba5.sk
Eva Mochlárová, PhDr. psychológ 02/48208113 mochlarova@cpppapba5.sk
Silvia Pokusová Mgr. psychológ, vedenie koordinátorv prevencie SŠ 02/48208117 pokusova@cpppapba5.sk
Danica Svitková PhDr. psychológ 02/48208121 svitkova@cpppapba5.sk
Jitka Žabková, Mgr. psychológ 02/48208125 zabkova@cpppapba5.sk

 

Ekonomický úsek

Ing. Ľubica Šoulová

ekonomická agenda

Telefón: 02/48208122
e-mail:  cpppp.uctaren@gmail.com

Ing. Alena Majerová

personálna a mzdová agenda

Telefón: 02/4820 8119

          e-mail: cpppp.alena.majerova@gmail.com

 

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V. podľa zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať  oznámenia zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice,

  • písomne (obálka s podnetom musí byť označená: "Do vlastných rúk – NEOTVÁRAŤ"),

  • elektronicky: e-mail.

Zodpovedná osoba:     Mgr. Andrea Janotková

Adresa:                      Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva  a prevencie Bratislava V, Švabinského 7, 851 01 Bratislava

E-mail:                       janotkova@cpppapba5.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podanie oznámenia – formulár na stiahnutie

© Copyright 2015 Jobintegra, n.o.
Top