Oznamujeme našim klientom, že v čase od 25.5.2020  pracujeme v oobmedzenom režime.

V čase od 5.8.2020 do 17.8.2020 nás kontaktujete  mailom: info@cpppapba5.sk alebo  cpppap.director@gmail.com.

Jednotlivých odborných zamestnancov odporúčame kontaktovať mailom (konkrétne viď kontakty).

POČAS OBMEDZENÉHO  REŽIMU:

- Odborná starostlivosť bude zabezpečená pre klietnov CPPPaP v  urgentných prípadoch a v  krízovej situáciii  telefonickou alebo mailovou formou. Urgentnosť prípadov  a ich objednávanie na termíny bude zvažovaná indivudálne.

- CPPPaP ostáva naďalej uzavreté pre verejnosť, naďalej platí zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch CPPPaP Bratislava V.

- Vstup do priestorov je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúško. šál, šatka).

CPPPaP Bratislava V ponúka pre svojich klientov, ich rodičov a učiteľov možnosť poradiť sa ako riešiť  svoje aktuálne osobnostné ,vzťahové,  výchovné, vzdelávacie ťažkosti  počas pracovných dní od 9,00 hod. do 15,00 hod.  aj na :

onlineporadenstvo.bratislava5@gmail.com

 

AKTUÁLNE   OZNAMY:

https://vudpap.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-terminoch-na-predlozenie-dokladov-zo-dna-5-6-2020/

AKO PRIPRAVIŤ DETI NA NÁVRAT DO ŠKOLY

INFORMÁCIA PRE STREDNÉ ŠKOLY

INFORMÁCIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA K ZÁPISOM DETÍ DO 1.ROČNÍKA ZŠ (vrátane odkladu školskej dochádzky a predčasného zaškolenia)

Nariadenie ministra školstva SR  - úpravy termínov

TERMÍNY  ZÁPISOV  DO 1. ROČNÍKOV  ZŠ - Petržalka

ZÁPISY  DO MATERSKÝCH  ŠKôL - Petržalka

 

Ponúkame Vám Linky dôvery a odkazy, ktoré môžete v prípade potreby využiť:

 

  • Linky VUDPaP
  • Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

  • Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

  • Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

ďalšie informácie nájdete:

FACEBOOK : CPPPaP Bratislava

© Copyright 2015 Jobintegra, n.o.
Top